Rechter verwerpt Google Books Settlement

Breaking news in de wereld van het digitale boek. De federale rechter Denny Chin heeft in New York na lang beraad de Google Books Settlement verworpen. De Settlement was de afspraak tussen enkele Amerikaanse auteurs- en uitgeversverenigingen enerzijds en Google anderzijds die toeliet dat Google de boeken via Google Book Search digitaal aanbood. De deal, waarover we al omstandig berichtten, was zeer controversieel en zou volgens de tegenstanders voor een ongeziene en onwenselijke monopoliepositie zorgen van Google.

Nu heeft rechter Chin besloten dat de minnelijke schikking veel te ver gaat en Google het recht zou geven boeken aan te bieden zonder de toestemming van de rechthebbenden, auteurs of uitgevers. Daarmee zou Google volgens de rechter een substantieel voordeel gekregen hebben tegenover de concurrenten in de sector van het digitale boek, zo meldt onder meer Forbes. "De vraag is of het Amended Settlement Agreement (ASA) eerlijk, adequaat en redelijk is. Ik besluit dat dat het niet is," zo verwees Chin de schikking klaar en duidelijk naar de prullenmand.

 

Het ziet er met deze beslissing naar uit dat de juridische onzekerheid over het inscannen van boeken niet opgelost is. Allicht zullen de partijen nu opnieuw moeten onderhandelen om een minder verregaande deal te sluiten. De tekst die voorlag was al een danig aangepaste versie van de eerste schikking. Het waren vooral de Europeanen die in het verzet kwamen tegen de schikking naar Amerikaans recht. Heel wat Europese boeken zijn al ingescand door Google Books, en er heerste grote onduidelijkheid of de rechthebbenden ervan mee in de deal zaten. Google was al aan dat bezwaar tegemoet gekomen, maar de onrust bleef. Advocaten die werkten voor onder meer  de Franse en Duitse regeringen hadden klacht ingediend tegen de Settlement.

Rechter Chin gaf in zijn arrest ook aan hoe een nieuwe deal wel aanvaardbaar zou kunnen worden: "Veel van de zorgen die in de klachten naar voren kwamen kunnen worden opgelost als het ASA omgebouwd wordt van een 'opt-out'-clausule tot een 'opt-in'-clausule." Nu was het zo dat de rechthebbende zelf aan Google moest laten weten of ie al dan niet aan de Settlement wilde deelnemen. zoniet zou het boek automatisch online verschijnen. Chin wil dus dat Google eerst toestemming vraagt aan de auteur en uitgever vooraleer het boek aan te bieden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Zie Palate Press voor meer juridische uitleg, en Wired en BBC voor overzichten.

Tags: Polemiek, Digitalisering
Geplaatst door Hans Cottyn op 23-03-2011
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening