PERIODIEK # 37 - De Boekenwereld

Minder is meer, dat moet een van de adagio's zijn van de redactie van tijdschrift De boekenwereld. Vijf artikelen telt het meest recente nummer, waarvan twee in een rubriek. Maar wel zijn het degelijk geschreven stukken, over onderbelichte onderwerpen, die bovendien prachtig zijn geïllustreerd.
Deze aflevering opent met een stuk van hoogleraar te Brussel Peter J. Thompson over de leeskring rond de Alkmaarder Cornelis van Foreest, die leefde van 1756 tot 1825. Naar aanleiding van de bibliotheek van Foreest (die onder meer werken van J.-J. Rousseau bevatte) en de boeken die rondgingen in de leeskring waarvan hij deel uitmaakte, is niet alleen een aardige biografische schets te maken van deze discrete patriot. Er is ook uit af te leiden dat de Franse verlichtingsfilosofen wel degelijk gelezen werden in de Bataafse Republiek. Zo prijkte op de leeslijst van de intellectuele patriotische kring rond Foreest onder meer de de zeven deeltjes van de Lettres Cabalistiques, "een curieus geschrift van de Franse verlichtingsfilosoof, markies d'Argens".
De volgende, al even specialistische, bijdrage is van Evelien de Wilde. Als promotie-onderzoeker is ze bezig met een "wonderlijke reeks etsen van apen met menselijke activiteiten door Peeter van der Borcht". Maar hier schrijft ze over een serie houtsneden van deze Van der Borcht (ca. 1535-1608) die dienden als illustratie bij een moraalreligieuze tekst van Frans Vervoort (1490-1555). De menselijke ziel wordt van alle kanten bedreigd door het "vyants net": ketters, zondige gedachten en praktijken, ongelovigen en hekserij, mooi verbeeld in de vorm van duivels met allerlei uitmonsteringen.
De prachtige serie "Ingeprent" is gewijd aan het project ‘Het Prentenkabinet Online'. Dit project bestaat eruit alle prenten, tekeningen en foto's uit de collectie van het Rijksmuseum (zo'n 700.000 objecten) te registreren, te fotograferen en online toegankelijk te maken. Medewerkers van deze digitalisering schrijven voor De boekenwereld over opmerkelijke objecten. Dit keer is het de beurt aan Rianneke Jelles met een prachtig gedetailleerde ets, vervaardigd door de Haarlemse Cornelis van Noorde. Het bijzondere is dat het een reproductie is van het olieverfschilderij de Heilige Barbara van Jan van Eyck.
Doordat De boekenwereld zich uitsluitend richt op liefhebbers van oude boeken en prenten is het een tijdschrift met een duidelijk gezicht. Met hun uitstekende vakkennis weten de medewerkers hun vakgebied op een aangename manier te ontsluiten, ook voor leken.

Tags:
Geplaatst door Wineke de Boer op 26-08-2011
Overige Periodiek